Work > 'Portal to Kairos' Series (2015-2016)

Mind's Eye (Portal VI)
Mind's Eye (Portal VI)
oil paint on canvas
40" x 40"
2016

Private Collection, US