Paintings > Portal to Kairos

Portal to Kairos IV
Portal to Kairos IV
oil paint on canvas
36" x 36"
2016

Private Collection, US